V roce 2004 město Přerov vystavělo polyfunkční dům na nábřeží Protifašistických bojovníků, u mostu Míru. Myšlenka k dokončení a dotvoření dnešní podoby celého nábřeží Protifašistických bojovníků v úseku mezi mostem Míru a Tyršovým mostem nás napadla o dva roky později. Jelikož jsme ryze přerovská společnost, měli jsme zájem nábřeží dokončit tak, aby bylo co nejatraktivnější jak pro budoucí vlastníky bytů tak i pro nás, občany města, případně návštěvníky našeho města, kteří kolem domu procházejí. Z tohoto důvodu jsme kontaktovali architekta polyfunkčního domu I, Ing. Dana Mrkose, CSc, který nám zpracoval studii polyfunkčního domu II a vdechl tak ucelenou podobu této krásné lokalitě.

Autorem prováděcí projektové dokumentace je přerovská společnost PRINTES - ATELIER s.r.o. Nosná konstrukce domu je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem, založeným na základové desce. Celá nosná konstrukce je pak kotvena pomocí pilot, do hloubky šesti metrů. Skelet je po obvodu i uvnitř vyzděn keramickým zdivem. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou izolantu 14cm. Stavební otvory jsou osazeny EURO okny a dveřmi. Střecha je sedlová, zateplená. Krytina keramická, pálená taška.

Objekt je vytápěn pomocí CZT (centrální zásobování teplem). Topná tělesa v bytech jsou osazena poměrovými měřáky Doprimo III, které umožňují vzdálený odečet (tj. bez nutnosti vstupu techniků do bytu pro odečet). Dodávka pitné vody je zajišťována městským vodovodem. Dům není plynofikován. Elektřina je zajišťována ze standardní sítě. V kuchyních je připraven přívod pro varnou desku 380V. Televizní a internetový signál je v jednotlivých bytech instalován pro městskou kabelovou televizi.

postup stavby-náhled 1 postup stavby-náhled 2 postup stavby-náhled 3 postup stavby-náhled 4 postup stavby-náhled 5 postup stavby-náhled 6 postup stavby-náhled 7 postup stavby-náhled 8 postup stavby-náhled 9